För en optimal användarupplevelse vänligen uppdatera din Flash-spelare. Klicka här för att ladda ner senaste versionen av Adobe Flash.

Medlemmars Villkor

Villkoren i detta avtal ("Avtalet") styr relationen mellan en individuell användare (som en Medlem eller Besökare) å ena sidan och Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. (hädanefter benämnt som “DDITS”) med registrerad adress på 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg å andra sidan.

DDITS är operatören på ask-oracle.oranum.com. Den ovannämnda webbplatsen kallas härefter “Webbplatsen”.

Definitioner

 • Medlem/Kund/Abonnent

  En användare som registrerar sig för tjänsterna på ask-oracle.oranum.com.

 • Besökare

  En användare som går in och/eller besöker Webbplatsen utan att registrera sig för tjänsterna där.

 • Sändare

  Ett Medium ger shower, chattar eller interagerar med besökare på sidan.

 • Kredit Balans

  Användare har möjlighet att erhålla Krediter, för att betala för premiumtjänster, genom att köpa paket. Betalningarna behandlas säkert av våra betalningsoperatörer, och de inköpta Krediterna visas följaktligen på Medlemmens konto som tillgängligt saldo.

 • Gratis chatt/Sänd

  Ett ohämmat alternativ för att interagera med en Sändare i form av att skriva textmeddelanden på skärmen.

 • Privat Chatt/Premium Sändning

  Mervärdeströmningstjänster där Medlemmar får skriva och till och med prata (röstkommunikation) med Sändare ansikte mot ansikte eller i grupp med andra Medlemmar stängt från de allmänna användarna.

 • Webbplatsoperatör

  Betyder DDITS.

Genom att använda och / eller registrera dig på webbplatsen ger du ditt medgivande till och accepterar följande:

1. Innehåll

 • 1.1 ask-oracle.oranum.com är en endast och exklusiv bransch baserad företagsverksamhet för konsument (B2C) online interaktiv strömmande videochatt webbsida.
 • 1.2 Sändaren chattar och utför live webbkamera föreställningar och workshops, framför sina kameror, för Prenumeranter över hela världen, som har valt dem utifrån deras intresseområden, bilder, videor och fria chattområdet tillgängligt gratis på webbsidan.
 • 1.3 Prenumeranten har möjlighet att gå in i en "tvåvägs personlig videokonsultation session med Sändaren.
 • 1.4 Det är enbart abonnentens beslut om den vill aktivera den angivna funktionen eller förbli ansiktslös.
 • 1.5 All Broadcasters acting on ask-oracle.oranum.com are acting as independent services providers and they may in no event be considered as Employees of ask-oracle.oranum.com, its agents or commissionaires. Any services provided by the Broadcasters will be the sole responsibility of the Broadcaster and in no event the recommendations advices provided by the Broadcasters as the ones of ask-oracle.oranum.com.
 • 1.6 Innan du väljer de avsedda tjänsterna är det viktigt att kontrollera innehållet, prislistan och betalningsmedel (kredit- och betalkort, online-checkar etc.) som är etablerade för sådana tjänster från ditt land. Denna information är tillgänglig på Webbplatsen med avseende på allt innehåll.
 • 1.7 Karaktären på de olika innehållen återspeglar de enskilda författarnas synpunkter och inte Webbplatsens synpunkter.

2. Tjänster och garantier

 • A Webbplatsen är uppdelad i specifika områden, som ger gratis och betalbart innehåll. Webbplatsen lägger ständigt till nya tjänster för att tillgodose sina Abonnenters behov.
 • B Webbplatsen gör, i den utsträckning som lagen tillåter, inga garantier eller upplysningar om den information, tjänster eller produkter som tillhandahålls genom eller i samband med tjänsterna. Abonnenternas användning av tjänsten är på egen risk.
 • C Webbsidan försöker hela tiden till att ge varje Prenumerant det bästa innehållet och tillgängliga tjänsterna. Den kan dock inte ge garantier för säljbarhet, lämplighet för något syfte eller icke-resultat av användningen av innehållet med avseende på deras korrekthet, noggrannhet, aktualitet och tillförlitlighet eller på annat sätt.
 • D Varken Webbplatsen eller någon part som är involverad i att skapa, producera eller leverera tjänsten eller innehållet är ansvarig för eventuella direkta, oavsiktliga, följdskador, indirekta eller straff skador som uppstår på grund av tillgången till, användningen eller tolkningen av tjänsterna, produkterna eller Information som tillhandahålls av eller via Webbplatsen, utan att det påverkar de villkor som fastställs nedan i detta Avtal.

3. Principer

 • A Webbplatsen har ingen avsikt att stödja omoraliska intressen; Därför har strikta regler fastställts.
 • B ask-oracle.oranum.coms tjänster är bara tillgängliga för personer över 18 år (21 i vissa regioner).
 • C Personer under 18 (21 i vissa regioner) tillåts inte bli Sändare på ask-oracle.oranum.com.
 • D Webbplatsstödsteamet gör alla möjliga ansträngningar för att kontrollera Abonnentens informations- och chattloggar för överträdelser med alla tillgängliga medel.
 • E Webbplatsen förbehåller sig rätten att ansöka om omedelbar och permanent upphävande om ett skärmnamn är stötande eller vid minsta misstanke om förfalskning.

4. Registreringsprocess för prenumeranter

 • A Genom att registrera sig på Webbplatsen och genom att acceptera detta Avtal accepterar Abonnenten uttryckligen till tillhandahållandet av tjänster under återkallningsperioden och Abonnenten erkänner uttryckligen att han/hon uttryckligen förlorar sin rätt till någon återkallelse/avbokningsrätt när det gäller leverans av nämnda tjänster. Ovanstående uttryckliga samtycke förvärvas i enlighet med direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EG) från och med den 25 oktober 2011, införlivat i Luxemburg genom lagen från den 2 april 2014.
 • B Genom att registrera sig på Webbplatsen och genom att acceptera detta Avtal, accepterar Abonnenter att ersätta, betala kostnaderna för försvar och hålla skadefri Webbplatsen, dess tjänstemän, styrelseledamöter, dotterbolag, advokater, aktieägare, chefer, medlemmar, agenter och anställda från alla krav , förluster, skulder eller utgifter (inklusive rimliga advokatavgifter) som åberopats av tredje part som uppstår på grund av eller i samband med deras beteende, uttalanden eller handlingar, samt brott mot alla villkor, villkor eller löften som finns här och olagligt beteende inom ramen för denna Överenskommelse.
 • C Vid abonnentens olagliga beteende eller brott mot detta Avtal kan Webbplatsen utan uppsägning avbryta abonnentens konto och/eller något som hör till det. Webbplatsen ska inte hållas ansvarig för eventuella förluster till följd av uppsägningen eller för någon kreditkompensation eller återbetalning.
 • D Det nuvarande Avtalet träder i kraft från och med den dag då Användaren går in på Webbplatsen och/eller Abonnenten registrerar sig på Webbplatsen och accepterar detta Avtal. Den ska förbli i kraft tills den vederbörligen sägs upp av någon part i full överensstämmelse med de villkor som uttryckligen anges i detta Avtal.
 

5. Avgifter, kredit kompensation, återbetalning, olagligt uppträdande

 • A Prenumeranten kan köpa kreditpaket att spendera på de olika Webbplatserna; därför måste urvalet av tjänster föregås av samråd med Abonnenten av innehållet i korresponderande innehåll, prislista och betalningsmedel som finns tillgängliga på Webbplatsen.
 • B Innehållet kan vara gratis eller betalande. Möjligheten att "förhands titta på live videos" är gratis. Om Prenumeranten önskar få tillgång till premium innehåll (som privat läsning), måste han/hon klicka på "starta en privat läsning " eller "konsultera nu" för att börja en privat video chatt med Sändaren där de inköpta krediterna används i en per sekund taxa.
 • C Prenumeranter får använda funktionen Quickbuy under privata shower med Sändare. Användandet av denna funktion låter Prenumeranterna att, omedelbart och manuellt, öka på sin kreditbalans med det valda paketet under showen.
 • D Prenumeranter kan också använda smartbuy-funktionen för att njuta av privata shows utan avbrott. Funktionen gör att systemet automatiskt kan fylla upp ett Abonnents kreditbalans när kontosaldot faller under 7 krediter. Som standard köper smartbuy ett 27.99 paket. Medlemmen har dock möjlighet att ändra smartbuy beloppet.
 • E Medlemmar meddelas om sitt auto-köp varje gång det används, via ett automatiskt email meddelande och kan avaktivera funktionen under konto inställningar.
 • F Customer Service may offer compensations in cases where the Subscribers suffered a financial loss and only in the extent of credits spent in the given event. Claiming that a reading did not realize cannot be the base of any refunds. The Refund Policy covers paid services only and not the events happening afterwards; ask-oracle.oranum.com does not have influence on all conceivable episodes occurring in the Subscribers’ lives. Credits received without actual payments (with coupons, gift cards, compensation, etc.) are not subject to refund.
 • G Om en transaktion avvisas av banken kommer SmartBuy funktionen avaktiveras automatiskt. Efter medlemmen gör ett lyckat köp kommer Smartbuy funktionen aktiveras igen.
 • H Användningen av någon av de angivna alternativen kommer att ändra standardbetalningsmetodens betalning som fastställts av Abonnenterna.
 • I Fakturering av ett visst konto (det faktiska priset som betalas för kreditpaket) beror på den fysiska platsen där kontot har skapats. Tänk på att Webbplatsen förbehåller sig rätten att runda av priser och har därför rätt till avrundning.
 • J Vid någon fråga kommer DDITS att kunna hjälpa dig angående dina transaktioner gjorda genom olika betalningsleverantörer likväl, som att kontakta leverantören i fråga. Därför skall följande kontakt användas för betalningsfrågor och support 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg eller skicka ett email till support@dditservices.com. Webbplatsen lagrar inte och har inte tillgång till transaktionsdetaljer.
 • K För information om bankavgifter - varje abonnent borde samråda direkt med egna banken.
 • L Webbplatsen tar inte ansvar för några svårigheter som uppkommer utanför Webbplatsen.
 • M Eventuella klagomål måste göras inom 24 timmar räknat från förekomsten, på Webbplatsens kundservice. Med tanke på komplexiteten och särdragen i förfarandet för att bestämma rätten av klagomålen är placerade efter den angivna 24 timmarperioden, skall dessa endast erkännas vid force majeure. Webbplatsens kundserviceteam kan, när det anses nödvändigt, noggrant undersöka rapporter och andra uppgifter till sitt förfogande och tillgripa alla befintliga medel för sådan effekt.
 • N I enlighet med Abonnentens uttryckliga avsägande av återkallelse/avbokningsrätt enligt klausul (IV-A) till detta Avtal, kommer ingen återbetalning eller avbokningsförfrågan att accepteras om Abonnenten har börjat konsumera det köpta kreditpaketet. Vissa återbetalningar är dock möjliga under förutsättning att de villkor som anges i följande klausuler är uppfyllda.
 • O Webbplatsen kommer endast att kompensera/återbetala krediter i det belopp som är proportionellt bestämt i enlighet med det pris som betalats och problem som rapporteras effektivt när någon kredit går förlorad på grund av dysfunktion på Webbplatsen eller en Sändare helt och tydligt vägrar att tillhandahålla en tjänst som han eller hon normalt är menade att tillhandahålla eller som han/hon gått med att tillhandahålla.
 • P På grund av det betalningssystem som tillämpas och betalningsprocesser från tredje part kan endast samma belopp återbetalas som ursprungligen betalades för inköpet (det vill säga ingen delbetalning av köpta kreditpaket är möjlig). För detta ändamål när endast en del av krediterna används, kan återbetalning endast vara möjligt genom att återställa krediterna på ditt konto. Inget betalningsbidrag kommer att vara möjligt. Återbetalningar, om möjligt enligt ovan, kommer att utfärdas med samma betalningsmetod som köpet gjordes med. Motsvarande antal krediter kommer att dras från kontots balans. Vissa betalningsmetoder tillåter inte återbetalningen på grund av tekniska skäl. Belopp som används för relaterade tjänster, till exempel Fanklubb-avgift, Överraskning, Tjuv Kik, Modellkanal och/eller Stillbilds-funktion och/eller offline/privata meddelanden, är inte föremål för återbetalning/ersättning.
 • Q Trots ovanstående är Webbplatsen inte ansvarig för eventuellt missbruk, stötande eller olagligt beteende av någon Abonnent, eller för eventuella fel i prestanda, fel, underlåtenhet, avbrott, radering, fel, försenad drift eller överföring, fel på kommunikationslinjen, stöld eller förstörelse eller obehörig tillgång till, förändring eller användning av register, oavsett om det är kontrakt eller tort-teori eller någon annan orsak till handling, för något belopp utöver det belopp som betalas av Abonnenten till Webbplatsen.
 • R Under ingen omständigheter, inklusive men inte begränsat till försummelse, ska Webbplatsen eller något av dess närstående företag vara ansvariga för direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda, följdskador eller bestraffningar som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda tjänsten, utan att det påverkar det som fastställs i denna klausul.
 • S Fall med oärligt beteende relaterat till online transaktioner behandlas med hög prioritet dock med, Abonnentens integritet i åtanke. Sådana fall kan överlämnas till företag som är specialister inom detta område.
 • T Abonnenten accepterar att vid eventuella bedrägliga transaktioner har Webbplatsen rätt att använda all tillgänglig information till sitt förfogande under någon form av rättslig procedur. Inklusive, utan fullständighetskrav, webbläsarhistorik, IP- och e-postadresser och annan spårbar aktivitet. Under sådana rättsliga förfaranden kan Webbplatsen anlita andra professionella utredningsparter och dela viss information för att uppfylla lagkraven, försvara sina rättigheter och representera sina Kunders bästa. Abonnenten kommer att vara ansvarig för utrednings eller insamlingskostnader relaterade till alla bedräglig transaktioner.
 • U Webbplatsen tillåter fullständigt samarbete med rättsliga myndigheter som undersöker bedrägliga transaktioner och andra frågor som omfattas av rättslig behörighet och svarar på stämningar och domar.
 • V Abonnenten accepterar att Webbplatsen har rätt att runda av betalningar som betalas som kompensation/återbetalning, och därför har rätt att avrunda.
 • W När nya personer registrerar sig på Webbplatsen kan de köpa paket med bonuskrediter. Det här alternativet är endast tillgängligt en gång för nya inköp för förstagångs användare. En ny kontoregistrering på någon av Webbplatsen räcker inte för att betraktas som en ny användare. Medlemmar som redan har gjort 10 på varandra följande paketköp kan välja att köpa paket med bonuskrediter. Bonuskreditpaket är inte tillgängliga med CCBill och telefonköp. Bonuskrediter ingår i hela kreditpaketet, och därför är återbetalningar inte möjliga efter att de har använts på Webbplatsen.
 • X Subscribers may validate their credit card with a minor validation transaction for which they are entitled to 9.99 credits. The amount for the validation transaction will be refunded immediately to the credit card user. The aforementioned promotional credits are not available for the Members who already have a membership on any Website operated by DDITS, though their validation transaction will be refunded without exceptions.
 • Y Alla valuta- och transaktionsrelaterade kostnader ingår i det visade priset på kreditpaketen. Webbplatsen förbehåller sig rätten att ändra de priser som uppstår till följd av valutakursförändringar.

6. Abonnent åtaganden

 • A Abonnenten godkänner Webbplatsen och/eller någon annan enhet enligt instruktionerna från Webbplatsen, övervakar, registrerar och loggar alla mina online-aktiviteter på Webbplatsen (inklusive chatt, videor, e-post).
 • B Abonnenten bekräftar och godkänner att material som är inspelat eller något originalarbete som gjorts enligt detta Avtal och/eller när man använder Webbplatsens tjänster (och alla rättigheter däri, inklusive utan begränsning, upphovsrätt) skall de tillhöra och vara Webbsidans ensamrätt.
 • C Abonnenten tilldelar härmed och överför, utan ytterligare kompensation, till Webbplatsen och/eller till någon annan enhet som handlar enligt Webbplatsens anvisningar, resultaten, innehållet och intäkterna av hans/hennes uppträdande (inklusive alla sådana uppträdanden gjorda tills nu) filmer, ljud, chatt, dialog, texter, handlingar och instruktionsvideor och råd, som alla ingår i tillhandahållna tjänster - inklusive alla författarrättigheter till ovan nämnda material, förnyelser och förlängningar av sådana rättigheter över hela världen och Under hela giltighetsperioden för sådana rättigheter. Webbplatsen eller någon annan enhet som handlar enligt dess instruktioner ska anses författare och därför den ägare av alla rättigheter, titlar och intressen av alla slag och karaktär under perioden för giltigheten av sådana rättigheter, inklusive eventuella förlängningar och förnyelser, genom hela universum.
 • D Webbplatsen kan använda och återanvända, publicera, distribuera, redigera, dra ut, uppvisa och på annat sätt utnyttja mitt namn (verklig eller fiktiv), likhet, persona, prestanda, röst, bilder, chatt, video, ljud, biologisk information och identifiering och uttalanden , För alla ändamål, helt eller delvis, i alla medier och sätt som nu är kända eller kommer läras, för användning i hela universum, utan begränsning, inklusive i samband med reklam, utnyttjande och publicering.
 • E Abonnenten kommer inte att lämna ut någon personlig information.
 • F Abonnenten avstår härmed uttryckligen från eventuella rättigheter och förklarar att dra tillbaka eventuella krav i den utsträckning som lagen tillåter att användningen av Webbplatsen kränker någon av dess rättigheter, inklusive men inte begränsat till moraliska rättigheter, sekretessrättigheter, publiceringsrättigheter, proprietär eller annan rättighet och/eller rättigheter till krediter för det material eller idéer som anges där.
 • G Prenumeranten beviljar webbplatsen, dess efterträdare, licenstagare och innehavare rätten att använda bilder som tagits av honom/henne (via webbkamera eller på annat sätt) och sänt för publicering på webbplatsen, utan ytterligare betalning till honom i tryckta publikationer, digitalt På internet eller via CD, eller andra medier, utan begränsningar.
 • H Abonnenten avstår härmed uttryckligen någon ytterligare ekonomisk ersättning för någon av de rättigheter som tilldelats, överförts eller beviljats till Webbplatsen enligt detta Avtal.
 • I Abonnenten åtar sig och erkänner att han/hon inte agerar på uppdrag av någon laglig person utan som individuell konsument och under inga omständigheter kan köpet av tjänster under detta Avtal ses som en del av hans/hennes profession.

7. Abonnentens skyldigheter

 • A Abonnenten förbinder sig att inte kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, överföra och/eller göra tillgänglig för allmänheten något av innehållet/materialet på Webbplatsen utan föregående samtycke från Webbplatsen.
 • B Abonnenten är fullt ansvarig för eventuella falska upplysningar och ansvarar för eventuella rättsliga krav som kan uppstå genom visning, läsning eller nedladdning av material och bilder som finns på denna webbplats.
 • C Abonnenten tar fullt ansvar för att upprätthålla säkerheten för hans/hennes konto och lösenord.
 • D Prenumeranten får inte ordna personliga möten med några Sändare, efter som det är förbjudet.
 • E The Subscriber will not use obscene words, threaten or quarrel with, or violate the rights of visitors, Broadcasters, ask-oracle.oranum.com’ support persons or management of the Website, since it is prohibited.
 • F Text content sent or forwarded and the chosen username will not be offensive, or rude. In addition, the username that you choose when registering on the Website shall never contain any personal information about you (such as your real name) or information that may allow another person to connect it to your real identity
 • G Abonnenten skall inte använda anmärkningar och användarnamn som är oacceptabla enligt normerna för god smak, antyder brott mot lagen eller lurar andra.
 • H Abonnenten informerar omedelbart Webbplatsen om olaglig beteende av Sändarna, liksom om olaglig användning av varumärken, märken och/eller registrerad musik.
 • I Prenumeranten kommer inte att begära, köpa eller sälja varor eller ingå några affärer eller handla med Sändarna.
 • J Prenumeranten kommer inte att ta några råd, rekommendationer eller förslag gjorda av Sändare som professionella råd, kontrollerar all information som getts honom/henne och agerar av egen fri vilja.

8. Annullering av Abonnemang

 • A Prenumeranten har möjligheten att avsluta prenumerationen när som helst från Webbsidans tjänster.
 • B Avbeställningen av abonnemang kan utföras genom att besöka Webbplatsen 24/7 Kundservice eller genom att skicka ett mail till info@ask-oracle.com.
 • C När ett konto väl är avslutat, kommer Abonnentens status att ändras till "Avslutad" och alla betalningsrelaterade uppgifter kommer arkiveras.
 • D Webbplatsen förbehåller sig rätten att tillfälligt upphäva eller avbryta prenumeration vid brott mot någon del av Avtalsvillkoren eller olagligt beteende hos Abonnenten inom ramen för detta Avtal och kontakta alla relevanta myndigheter, inklusive men inte begränsat för att inleda ett brottmål Och kontakta staten om det anses nödvändigt.

9. Personlig Data och Säkerhetspolicy

 • A When you navigate on our Website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our Website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • B The Subscriber has not and will not provide any false information and/or documents to the Website. Therefore, He/She recognizes that the Website has the right to, immediately and unilaterally, terminate the present Agreement upon the slightest suspicion of forgery.
  1. Webbplatsens system uppfyller säkerhetsstandarderna för PCI DSS, en standard som fastställs av Visa/MasterCard som ställer höga krav.
  2. The Website’s employees' access to any personal information of the Subscribers is restricted and they are bound by confidentiality obligations. Therefore, they might be subject to disciplinary measures, including the termination of their contracts and in serious cases even criminal prosecution should they fail to meet these strict obligations.

10. Funktionalitet och Säkerhet

 • A Webbplatsen är en Flash-teknikbaserad Webbsida som också använder den så kallade "Shared-Object" -tekniken i syfte att förbättra användarens upplevelse.
 • B The Website suggests for the Subscribers to enable “Cookies” in their browsers to ensure full functionality. Please check our Cookie Policy, if you want to learn more.
 • C Supportteamet övervakar alla flöden på Webbplatsen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
 • D På grund av dess precisa och unika design har webbsajten aldrig varit utsatt för någon allvarlig säkerhetsöverträdelse.
 

11. Spam

 • A Webbplatsen skickar inte skräppost och kommer inte tolerera skräppost och distanserar sig från alla åtgärder som rör spamning.
 • B Följande räknas som spamning:
  1. Manipulera meddelanden, till exempel e-postrubrik, skickade till eller via Webbplatsens datorsystem på ett sätt som kan lura Abonnenter på Webbplatsen.
  2. Förmedling av e-post från tredje parts e-postservrar utan tillstånd från den tredje parten.
  3. Sända, vidarebefordra eller orsaka att falsk, vilseledande information eller som på annat sätt strider mot Webbplatsens affärsintresse, sänds.
  4. Använda eller orsaka att Webbplatsens datorsystem används för att sända oönskat eller obehörigt material. Detta inkluderar eventuella reklammaterial, webbadresser eller någon annan form av obehörig uppmaning som du kan ladda upp, posta, maila, överföra eller på annat sätt göra tillgänglig.
  5. Ladda upp, anslå, e-maila eller sända samma meddelande, URL, eller posta flera gånger.
  6. Att störa det normala dialogflödet, eller orsaka att skärmen scrollar snabbare så att andra användare av tjänsten inte är kapabla att skriva, eller på annat sätt agerar på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjlighet att deltaga interaktivt i realtid.
  7. Spamning via Webbplatsens system eller att störa dess Prenumeranter är ett brott mot de nuvarande Användarvillkoren.
 • C Webbplatsen gör allt för att skydda sina abonnenter från skadliga effekter av spam.
 • D Användningen av alla rättsliga möjligheter övervägs om spamming medför en förlust för Webbplatsen
 • E Trots ovanstående kan Webbplatsen efter auktorisation av Abonnenterna enligt villkoren i detta avtal skicka marknadsförings email om sin egen och om dess partnerwebbplats och varje e-postmeddelande kommer att innehålla möjligheten att avregistrera sig från e-postlistan .
 • F Registrerade Abonnenter kan ibland få nyhetsbrev angående Webbplatsen. Meddelandena som skickas till Abonnenter är transaktions- eller relationsmeddelanden. Prenumerera på och avregistrera från dessa nyhetsbrev görs med ett enda klick. Alla kampanjmeddelanden skickas endast om Abonnenten har uttryckt sitt samtycke till att få sådana marknadsföringstjänster.
 • G Om Prenumeranter vill rapportera skräppost rekommenderas användningen av "Meddelande till supportfunktion" i "Mitt konto" eller att sända ett mail till info@ask-oracle.com. Webbplatsens supportteam undersöker alla rapporter så snart som möjligt.

12. Kontakter

 • 12.1 Kundtjänst Avdelningen kan kontaktas av:
  1. Online Support Chatt;
  2. “Help” function
  3. “Meddelande till Support” funktionen på abonnentens konto;
  4. Skickar iväg ett email till info@ask-oracle.com.
  5. Skicka ett brev till: L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg

13. Diverse:

 • A Detta Avtal anger helt och fullständigt överenskommelsen mellan Abonnenterna och Webbsidorna med avseende på sitt ämne och ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal, vare sig de är skriftliga eller muntliga.
 • B Om det inte strider mot lag, eller om inget annat anges, skall alla bestämmelser i detta avtal gälla trots uppsägningen.
 • C Om någon del av detta avtal bedöms omöjlig att upprätthålla av en behörig domstol, ska det inte påverka verkställbarheten av övriga delar av detta avtal.
 • D Den vinnande parten i vilken rättegång som helst som genomdriver dessa avtalsvillkor skall ha rätt att återkräva sin/sina rimliga advokatkostnader
 • E Om Webbplatsen ändrar villkoren i detta Avtal kommer Webbplatsen att lägga upp en uppdaterad uppsättning villkor på Webbplatsen och/eller skicka ett meddelande om ändring och/eller skicka abonnenter ett meddelande genom e-postmeddelandet om ändringarna innan ändringarna genomförs.
 • F Om någon ändring är oacceptabel för Abonnenten ska han/hon upphöra att använda Webbplatsen och dess tjänster och kunna säga upp sin prenumeration. Om han/hon inte upphör med att använda Webbplatsen och dess tjänster, kommer han/hon anses definitivt ha accepterat ändringen.
 • G Den engelska versionen är gällande för alla juridiska uppgifter, lagstadgade deklarationer som gjorts av Webbplatsen, inklusive det här Avtalet. Webbplatsen accepterar inte någon form av rättsliga påståenden eller andra klagomål för missförstånd som ett resultat av eventuell felaktig översättning.
 • H Detta Avtal och de villkor som bestäms i det mellan, Webbplatsen och Abonnenten kommer att regleras av Storhertigdömet av Luxemburgs lagar.
 • I Eventuella tvister som uppstår mellan Webbplatsen och Abonnenterna kommer att lösas med vänlighet och endast när denna lösning inte är effektiv, kommer den behöriga jurisdiktionen för tvister som härrör från detta Avtal att hamna i domstolarna i Luxemburgs stad.

Genom att registrera dig på webbsidan godkänner du allt som nämns ovan.

We respect your privacy

We use cookies, and other technologies to improve your experience, customize advertising, and analyze traffic to the site.
We also share information about your use of our site with our trusted advertising and analytics partners.
Please see our Cookie Policy for more information.

Cookie Settings