For den beste brukeropplevelsen, vennligst oppdater flash player. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Adobe Flash..

Medlemmers vilkår og betingelser

Vilkårene i denne avtalen (“Avtalen“) styrer relasjonen mellom en individuell bruker (som et medlem eller besøkende) på den ene siden og Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. (heretter referert til som “DDITS”) med registrert adresse 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg på den andre siden.

DDITS er operatøren av ask-oracle.oranum.com. Det tidligere nevnte nettstedet er heretter referert til som “Nettstedet”.

Definisjoner

 • Medlem/Kunde/Abonnent

  En bruker som melder seg på tjenestene til ask-oracle.oranum.com.

 • Besøkende

  En bruker som går inn på og/eller besøker nettstedet uten å registrere seg for tjenestene på nettstedet.

 • Kringkaster

  En synsk som tilbyr show, chat eller samhandler med besøkende på nettstedet.

 • Tilgodehavende

  Brukerne har mulighet til å skaffe seg kreditter, til å betale for premiumtjenester, til å kjøpe pakker. Betalinger behandles sikkert av våre betalingsformidlere, og de kjøpte kredittene vil følgelig vises på medemmets konto som tilgjengelig saldo.

 • Gratis chat/Kringkasting

  Et hemningsløst alternativ for å samhandle med en kringkaster i form av å skrive tekstmeldinger på skjermen.

 • Privat chat/Premium kringkasting

  Verdiøkende strømmetjenester hvor medlemmer kan skrive og til og med snakke (talekommunikasjon) med kringkastere ansikt til ansikt, eller i en gruppe med andre medlemmer ekskludert fra andre brukere.

 • Nettstedets operatør

  Betyr DDITS.

Ved å gå inn på, og/eller registrere deg på nettsiden gir du samtykke til, og godtar, følgende:

1. Innhold

 • 1.1 ask-oracle.oranum.com er en enkel og eksklusiv franchise basert på bedrift til forbruker (B2C) online interaktiv live strømming video chattenettsted.
 • 1.2 Kringkasterne chatter og utfører live nettkamera forestillinger og workshops, foran kamera, for abonnenter over hele verden, som har valgt dem ut på grunn av deres interesser, bilder, videoer og gratis chat som er tilgjengelig på nettstedet.
 • 1.3 Abonnenten har muligheten til å kjøre en to-veis video personlig konsultasjonssesjon med kringkasteren.
 • 1.4 Det er utelukkende abonnentens beslutning om den refererte funksjonen skal aktiveres eller forbli ansiktsløs.
 • 1.5 All Broadcasters acting on ask-oracle.oranum.com are acting as independent services providers and they may in no event be considered as Employees of ask-oracle.oranum.com, its agents or commissionaires. Any services provided by the Broadcasters will be the sole responsibility of the Broadcaster and in no event the recommendations advices provided by the Broadcasters as the ones of ask-oracle.oranum.com.
 • 1.6 Før valg av tiltenkte tjenester er det viktig å sjekke innholdet, prisliste og betalingsmåter (kreditt- og debetkort, online sjekker osv.) som er etablert for slike tjenester i landet ditt. Denne informasjonen er tilgjengelig på nettstedet med hensyn til alt innhold.
 • 1.7 Det ulike innholdets natur reflekterer de individuelle forfatteres syn og ikke nettstedets syn.

2. Servicer og garantier

 • A Nettstedet er delt inn i spesifikke områder, som tilbyr gratis og betalbart innhold. Nettstedet legger stadig til nye tjenester for å imøtekomme abonnentenes krav.
 • B Nettstedet gir, i den grad loven tillater det, ingen garantier eller representasjoner som gjelder informasjon, tjenester eller produkter tilbudt i forbindelse med tjenestene. Abonnentens bruk av tjenesten foregår på egen risiko.
 • C Nettstedet forsøker, til enhver tid, å tilby hver abonnent det beste innhold og tjenester tilgjengelig. Imidlertid, denne gir ingen garantier i forhold til salgbarhet, egnethet for noe formål eller ikke-resultater etter bruk av innholdet i form av korrekthet, nøyaktighet, aktualitet og pålitelighet eller annet.
 • D Verken nettstedet eller parter involvert i å lage, produsere eller levere tjenester eller innhold er ansvarlige for noen direkte, tilfeldig, følge, indirekte eller straffende skader som fremkommer fra tilgangen til, bruk av, eller forståelsen av, tjenestene, produkter eller informasjon tilbudt av eller gjennom nettstedet, uten fordommer til vilkårene etablert under i den gjeldende avtalen.

3. Prinsipper

 • A Nettstedet har intet ønske om å støtte umoralske interesser; derfor er det fremsatt strenge regler.
 • B ask-oracle.oranum.coms tjenester er kun tilgjengelige for personer over 18 år (21 i noen regioner).
 • C Personer under 18 år (21 i noen regioner) kan ikke bli kringkastere hos ask-oracle.oranum.com.
 • D Nettstedets støtteteam påta seg alle mulig anstrengelser for å sjekke abonnentens informasjon og chattelogger for brudd med alle tilgjengelige midler.
 • E Nettstedet reserverer seg retten til umiddelbar og permanent suspensjon i tilfelle av støtende skjermnavn, eller ved den minste mistanke om falskneri.

4. Abonnents registreringsprosess

 • A Ved å registrere seg på nettstedet og ved å akseptere denne avtalen, uttrykker abonnenten herved sitt samtykke til å levere tjenester under angreperioden og abonnenten anerkjenner uttrykkelig at han/hun mister uttrykkelig hans/hennes rett til enhver angre-/kanselleringsrettigheter i forhold til leveranse av nevnte tjenester. Det overfornevnte samtykket er anskaffet i samsvar med Directive on Consumer Rights (2011/83/EC) fra 25. oktober 2011, transponert i Luxembourg ved loven av 2. april 2014.
 • B Ved å registrere seg på nettstedet og ved å akseptere denne avtalen, sier abonnentene seg enige i å erstatte, betale kostnader til forsvar og holde nettstedet, dettes funksjonærer, direktører, partnere, advokater, aksjeeiere, ledere, agenter og ansatte skadesløse fra ethvert krav, tap, ansvar eller utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter) som kommer fra tredjeparter som følge av eller relatert til disses oppførsel, uttalelser eller handlinger, så vel som brudd på ethvert vilkår, betingelse eller løfte innbefattet heri og ulovlig oppførsel innenfor rammen av denne avtalen.
 • C I tilfelle av abonnentens ulovlige oppførsel eller brudd på den gjeldende avtalen, kan nettstedet terminere, uten forvarsel, abonnentens konto og/eller noe som er knyttet til denne. Nettstedet skal ikke holdes ansvarlig for mulige tap som et resultat av slik terminering og heller ikke for noen kredittkompensasjon eller refusjon.
 • D Den gjeldende avtalen trer i kraft fra den datoen som brukeren logger seg på nettstedet og/eller abonnenten registrerer seg på nettstedet og aksepterer denne avtalen; den skal være gyldig inntil den blir terminert av en av partene i full overenstemmelse med vilkår og betingelser fremsatt i denne avtalen.
 

5. Avgifter, kredittkompensasjon, refusjon, ulovlig oppførsel

 • A Abonnenten kan kjøpe kredittpakker for bruk over hele nettstedet; derfor må utvalget av tjenester undersøkes på forhånd av abonnenten med hensyn til innhold, prisliste og betalingsmåte tilgjengeig på nettstedet.
 • B Innholdet kan enten være gratis eller priset. Alternativet “forhåndsvis live video” er gratis. Dersom abonnenten ønsker tilgang til premiumfunksjoner (slik som privat tyding), må han/hun klikke på “start en privat tyding” eller “konsulter nå” for å begynne en privat videochat med kringkasteren hvor de kjøpte kredittene brukes på en per-sekund basis.
 • C Abonnenter kan bruker alternativet Quickbuy under private show med kringkastere. Bruken av denne funksjonen tillater abonnenter å, umiddelbart og manuelt, fylle på sin kredittbalanse med den valgte pakken under showet.
 • D Abonnenter kan også benytte smartbuy muligheten for å nyte private shows uten avbrudd. Muligheten tillater systemet å automatisk fylle på en abonnents kredittbalanse når saldoen kommer under 7 kreditter. Et standard smartbuy kjøp er en 27.99 pakke. Imidlertid kan medlemmet selv endre smartbuy beløpet.
 • E Medlemmer blir varslet om det refererte auto-kjøpet hver gang det skjer, via en automatisk epostvarsling og kan deaktivere denne funksjonen i sine kontoinnstillinger.
 • F Customer Service may offer compensations in cases where the Subscribers suffered a financial loss and only in the extent of credits spent in the given event. Claiming that a reading did not realize cannot be the base of any refunds. The Refund Policy covers paid services only and not the events happening afterwards; ask-oracle.oranum.com does not have influence on all conceivable episodes occurring in the Subscribers’ lives. Credits received without actual payments (with coupons, gift cards, compensation, etc.) are not subject to refund.
 • G Hvis en transaksjon avvises av banken, vil SmartBuy muligheten automatisk bli deaktivert. Etter at medlemmet gjør et vellykket kjøp, vil SmartBuy muligheten igjen bli aktivert.
 • H Bruken av de refererte alternativer vil endre standard betalingsmetoden satt av abonnenten.
 • I Fakturering av en gitt konto (den reele prisen som skal betales for kredittpakker) er avhengig av den fysiske lokasjonen der kontoen ble opprettet. Vennligst vær oppmerksom på at nettstedet reserverer seg retten til å runde av prisene, og har derfor krav på å foreta avrunding.
 • J I tilfelle spørsmål vil DDITS være i stand til å hjelpe deg angående transaksjoner gjort via ulike betalingsformidlere også, ved å kontakte den aktuelle formidler. Derfor, for faktureringsinformasjon og støtte skal følgende kontakter benyttes: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg eller send en epost til support@dditservices.com. Nettstedet lagrer ikke og har heller ikke tilgang til transaksjonsdetaljer.
 • K For informasjon om bank gebyrer, må hver enkelt abonnent kontakte hans/hennes bank.
 • L Nettstedet tar ikke ansvar for vanskeligheter som oppstår på utsiden av nettstedet.
 • M Eventuelle klager må være levert innen 24 timer etter hendelsen, til nettstedets kundeservice. Det er en kompleks prosedyre å bestemme om klagen er rettferdig dersom den blir levert etter at det har gått 24 timer, disse vil kun bli behandlet i tilfelle av force majeure. Nettstedets kundeserviceteam kan, når det anses som nødvendig, forsiktig undersøke rapporter og andre data som er tilgjemgelig, og ty til alle tilgjengelige virkemidler for dette.
 • N I henhold til abonnentens uttrykte fraskrivelse av angre-/kanselleringsretten i klausul (IV-A) i den gjeldende avtalen, vil ingen anmodninger om refusjon eller kansellering bli akseptert i tilfelle av at abonnenten har begynt å bruke av den kjøpte kredittpakken. Noen refusjoner er imidlertid mulig basert på klausulene fremsatt i de følgende klausulene.
 • O Nettstedets skal kun kompensere/refundere kreditter i et beløp proporsjonalt bestemt i henhold til den betalte prisen og problemet er korrekt rapportert når kreditter går tapt grunnet feil på nettstedet eller at en kringkaster totalt og eksplisitt nekter å yte en tjeneste han/hun normalt tilbyr eller han/hun har sagt seg villig til å tilby.
 • P På grunn av betalingssystemet som er brukt og tredjeparts betalingsformidlere, kan kun det samme beløpet refunderes som ble betalt for kjøpet (dvs. ikke noe delvis refusjon av kjøpte kredittpakker er mulig). For tilfellet av at kun deler av kredittene er brukt, er refusjon kun mulig ved å legge tilbake kredittene på din konto. Ingen betalingsrefusjon vil være mulig. Refusjoner, hvis mulig i henhold til det ovennevnte, vil bli gjort på den samme betalingsmåten som kjøpet ble gjort med. Det korresponderende beløpet med kreditter vil bli trukket fra kontobalansen. Visse betalingsmåter tillatter ikke refusjon av tekniske årsaker. Beløp brukt på relaterte tjenester, slik som fanklubbavgift, overraskelser, smugtitt, modell channel og/eller øyeblikksbilde og/eller offline/private meldinger, kan ikke refunderes/kompenseres.
 • Q Til tross for det ovennevnte skal ikke nettstedet holdes ansvarlig for ærekrenkende, støtende eller ulovlig oppførsel fra en abonnent, eller for mangel på opptreden, feil, unnlatelse, avbrudd, sletting, defekt, forsinkelse i operasjon eller overføring, feil på kommunikasjonslinjer, tyvery eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang til, foranding av eller bruk av poster, enten under kontrakt, eller under enhver annen handling, for ethvert beløp over beløpet betalt fra abonnenten til nettstedet.
 • R Under ingen omstendigheter, inkludert, men ikke begrenset til forsømmelse, skal nettstedet eller noen av dennes relaterte tilknyttede selskaper holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldig, spesiell, følge- eller straffeskade som er resultatet av bruken av, eller manglende evne til å bruke tjenesten, uten fordommer mot det som er etablert i den gjeldende klausulen.
 • S Tilfeller av uærlig oppførsel relatert til onlinetransaksjoner blir håndtert med høy prioritet, men likevel med beskyttelse av personvernet til abonnenten. Slike saker kan bli utplassert til selskaper som er spesialister på dette området.
 • T Abonnenten aksepterer at i tilfelle av uredelige transaksjoner har nettstedet rett til å benytte all tilgjengelig informasjon i enhver juridisk prosedyre. Inkludert, uten krav om fullstendighet, nettleserhistorikk, IP og epostadresser og enhver annen sporbar aktivitet. Under en slik juridisk prosedyre kan nettstedet involvere andre profesjonelle etterforskende parter og dele visse informasjoner for å overholde lovkrav, rettferdiggjøre dennes rettigheter og representere kundenes beste interesser. Abonnenten skal holdes ansvarlig for kostnader til undersøkelser eller innsamling av informasjon relatert til enhver uredelig transaksjon.
 • U Nettstedet samarbeider fullt og helt med juridiske myndigheter ved unsersøkelser av uredelige transaksjoner og andre saker som faller inn under jurisdiksjonen og responderer på stevninger og rettsordrer.
 • V Abonnenten aksepterer at nettstedet reserverer seg retten til å avrunde betalinger som betales som kompensasjon/refusjon, og skal derfor ha krav på å kunne runde av.
 • W Når nye personer som registrerer seg på nettstedet, kan de kjøpe pakker med bonuskreditter. Denne muligheten er kun tilgjengelig en eneste gang for første-gangs brukere; en ny kontoregistrering alene på et sted på nettstedet er ikke nok til å bli betraktet som en ny bruker. Medlemmer som allerede har kjøpt 10 påfølgende pakker kan velge å kjøpe pakker med bonuskreditter. Bonus kredittpakker er ikke tilgjengelig for CCBill og telefonkjøp. Bonuskreditter er del av den fulle kredittpakken, så refusjon er IKKE mulig etter å ha brukt dem på nettstedet.
 • X Subscribers may validate their credit card with a minor validation transaction for which they are entitled to 9.99 credits. The amount for the validation transaction will be refunded immediately to the credit card user. The aforementioned promotional credits are not available for the Members who already have a membership on any Website operated by DDITS, though their validation transaction will be refunded without exceptions.
 • Y Alle valuta- og transaksjonsrelaterte kostnader er inkludert i den viste prisen for kredittpakker. Nettstedet reserverer seg retten til å endre prisene dersom det påløper svingninger i valutakursene.

6. Abonnentens erklæringer

 • A Abonnenten autoriserer at nettstedet og/eller en annen enhet tilknyttet dette, kan overvåke, gjøre opptak av og logge all mine online aktiviteter på nettstedet (inkludert chat, video, epost).
 • B Abonnenten anerkjenner og er enig i at ehvert materiale innspilt eller ethvert originalt arbeid gjort under denne avtalen og/eller ved bruk av nettstedets tjenester (og alle rettigheter heri, inkludert, uten begrensning, opphavsrett) tilhører og skal være nettstedets eksklusive eiendom.
 • C Abonnenten tildeler herved uttrykkelig, og overfører, uten videre kompensasjon, til nettstedet og/eller til annen enhet som opptrer på vegne av nettstedet, resultatene, innholdet og utbyttet fra hans/hennes opptredener (inkludert alle slike opptredener gjort til dagen dato), videoer, lyd, chat, dialog, tekster, handlinger og intruksjonsvideoer og -råd, som alle tilhører tilbudte tjenester - inkludert alle forfatterrettigheter til det ovennevnte materialet, fornyelse og utvidelser av slike rettigheter over hele verden og gjennom hele gyldighetsperioden av disse rettighetene. Nettstedet eller annen enhet som opptrer på vegne av dette skal betraktes som forfattere av dette og eier av alle rettigheter, titler og interesser av ethvert slag og karakter for perioden som disse rettighetene er gyldige, inkludert forlengelser og fornyelser, over hele universet.
 • D Nettstedet kan gjenbruke, publisere, distribuere, endre, gjøre utdrag av, stille ut og på annen måte utnytte mitt navn (virkelig eller oppdiktet), likhet, persona, opptreden, stemme, bilder, chat, video, lyd, biologisk informasjon og identifikasjon, og uttalelser, for ethvert bruk, helt eller delvis, i ethvert medium kjent og hørt om, for bruk i hele universet, uten begrensning, inkludert i forbindelse med markedsføring, utnyttelse og publisering.
 • E Abonnenten skal ikke gi ut noe personlig informasjon.
 • F Abonnenten frasier seg herved uttrykkelig alle rettigheter og erklærer å trekke tilbake ethvert krav, etter hva loven tillater om at nettstedet misbruker enhver rettighet, inkludert men ikke begrenset til morale rettigheter, personvernrettigheter, retten til å publisere, proprietære eller andre rettigheter og/eller retten til å kredittere for materialet eller ideene fremsatt deri.
 • G Abonnenten gir nettstedet, dettes etterfølgere, lisenshavere, redere, tillatelse til å benytte bilder tatt av han/henne (via nettkamera eller på annen måte) og sendt for publisering på nettstedet, uten videre betaling til han i trykte publikasjoner, digitalt på internett eller via CD eller andre medier, uten restriksjoner.
 • H Abonnenten frasier seg herved uttrykkelig videre finansiell kompensasjon for alle rettigheter tildelt, overført eller gitt til nettstedet under denne avtalen.
 • I Abonnenten erklærer og anerkjenner at han/hun ikke handler på vegne av en juridisk enhet, men som en individuell forbruker og ikke under noen omstendigheter skal kjøp av tjenester under denne avtalen bli betraktet som del av hans/hennes profesjonelle aktivitet.

7. Abonnentens plikter

 • A Abonnenten er enig i å ikke kopiere, reprodusere, republisere, laste ned, overføre ag/eller gjøre offentlig tilgjengelig, noe av innholdet/materialet på nettstedet uten forhåndsgodkjenning fra nettstedet.
 • B Abonnenten er fullt ut ansvarlig for enhver falsk formidling og ansvarlig for ethvert rettslig krav som måtte fremkomme gjennom å se, lese eller nedlasting av materiale og bilder som finnes på dette nettstedet.
 • C Abonnenten påtar seg fullt ansvar for å opprettholde sikkerheten rundt hans/hennes konto og passord.
 • D Abonnenten skal ikke arrangere private avtaler med noen kringkastere, ettersom det er forbudt.
 • E The Subscriber will not use obscene words, threaten or quarrel with, or violate the rights of visitors, Broadcasters, ask-oracle.oranum.com’ support persons or management of the Website, since it is prohibited.
 • F Text content sent or forwarded and the chosen username will not be offensive, or rude. In addition, the username that you choose when registering on the Website shall never contain any personal information about you (such as your real name) or information that may allow another person to connect it to your real identity
 • G Abonnenten skal ikke bruke bemerkninger og brukernavn som er uakseptable i følge standarder for god smak, oppfordre til lovbrudd eller bedra andre.
 • H Abonnenten skal umiddelbart informere nettstedet om ulovlig oppførsel fra kringkastere, så vel som ulovlig bruk av varemerker, merker og/eller registrert musikk.
 • I Abonnenten skal ikke anmode om, kjøpe eller selge varer eller inngå forretningsavtaler med kringkasterne.
 • J Abonnenten skal ikke ta råd, anbefalinger eller forslag gitt av kringkastere som profesjonelle råd, all informasjon som gis til han/henne må screenes og bearbeides av egen fri vilje.

8. Avbryt abonnement

 • A Abonnenten har muligheten til å avslutte abonnementet på nettstedets tjenester når som helst.
 • B Kansellering av abonnementet kan gjøres ved å besøke nettstedet 24/7 sitt kunde servicesenter eller ved å sende en eopst til info@ask-oracle.com.
 • C Så snart kontoen er kansellert vil abonnentens status endres til "Kansellert" og alle betalingsrelaterte detaljer vil bli arkivert.
 • D Nettstedet reserverer seg retten til å suspendere eller kansellere ethvert abonnement i tilfelle av brudd på vilkårene i denne avtalen eller ulovlig oppførsel fra abonnenten innenfor rammen av denne avtalen og til å kontakte relevante myndigheter, inkludert men ikke begrenset til å initiere en kriminell klage og kontakte staten hvis dette anses nødvendig.

9. Personlig Data og Personverns Politikk

 • A When you navigate on our Website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our Website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • B The Subscriber has not and will not provide any false information and/or documents to the Website. Therefore, He/She recognizes that the Website has the right to, immediately and unilaterally, terminate the present Agreement upon the slightest suspicion of forgery.
  1. Nettstedets system møter sikkerhetsstandarden til PCI DSS, en standard satt av Visa/MasterCard og som fastsetter strenge krav.
  2. The Website’s employees' access to any personal information of the Subscribers is restricted and they are bound by confidentiality obligations. Therefore, they might be subject to disciplinary measures, including the termination of their contracts and in serious cases even criminal prosecution should they fail to meet these strict obligations.

10. Funksjonalitet og Sikkerhet

 • A Nettstedet er et flash-teknologi basert nettsted som også benytter såkalt “Shared-Object” teknologi med formål å forbedre brukeropplevelsen.
 • B The Website suggests for the Subscribers to enable “Cookies” in their browsers to ensure full functionality. Please check our Cookie Policy, if you want to learn more.
 • C Støtteteamet overvåker alle strømmer på nettstedet 24 timer per dag, 7 dager i uken.
 • D På grunn av sin presise og unike design, har nettstedet aldri hatt noen alvorlige sikkerhetsbrudd.
 

11. Søppelpost

 • A Nettstedet sender ikke spammeldinger og tolererer ikke spam, de distanserer seg selv fra enhver form for spamming.
 • B Følgende er å anses som søppelpost:
  1. Manipulasjon av meldinger, slik som epost overskrifter, sent til eller via nettstedets datasystemer på en måte som kan lure nettstedets abonnenter.
  2. Videresending av e-post fra en tredjeparts postserver uten tillatelse fra den tredjeparten.
  3. Sending, videresending eller forårsake falske sendinger, villedende informasjon eller annet som går imot forretningsinteressene til nettstedet.
  4. Bruk eller forårsaker bruk av nettstedets datasystemer til å legge til rette for overføring av uoppfordret eller uautorisert materiale. Dette inkluderer reklamemateriale, URLer eller enhver annen form for oppfordring om å laste opp, poste, sende epost, overføre eller på annen måte gjøre dette tilgjengelig.
  5. Laste opp, skrive meldinger, sende e-post, eller overføre den samme beskjeden, URL eller melding gjentatte ganger.
  6. Forstyrre en normale dialog ved å publisere meldinger i rask rekkefølge, flere ganger, ved å bare bruke blokkbokstaver, eller ved å opptre på en måte som negativt påvirker andre brukeres muligheter til å engasjere seg i sanntids-utvekslinger.
  7. Spamming gjennom nettstedets system eller å forstyrre abonnentene er et brudd på gjeldende vilkår og betingelser.
 • C Nettstedets gjør alt i sin makt for å beskytte sine abonnenter mot de skadelige effektene av spamming.
 • D Bruk av alle juridiske virkemidler kan tas i bruk dersom spamming påfører et tap på nettstedet.
 • E Til tross for det ovennevnte, kan nettstedet, når denne er autorisert av abonnentene, innenfor vilkårene i den gjeldende avtalen, sende markedsføringseposter om sin egen og om sitt partnernettsted og hver epost vil inneholde muligheten til å melde seg av epostlisten.
 • F Registrerte abonnenter kan av og til motta nyhetsbrev i relasjon til nettstedet. Meldingene sendt til abonnenter er transaksjons- eller forholdsrelaterte meldinger. Abonnering på og avmelding fra disse nyhetsbrevene kan gjøres med et enkelt tastetrykk. Alle markedsføringsmeldinger blir kun sendt dersom abonnenten uttrykkelig har gitt sin tillatelse til å motta slike markedsføringstjenester.
 • G I tilfelle av at abonnenter ønsker å rapportere spam, anbefales det å bruke “Melding til støtte funksjon” i “Min konto” eller sende en epost til info@ask-oracle.com. Nettstedets støtteteam undersøker alle rapporter så raskt som mulig.

12. Kontakter

 • 12.1 Kunderserviceavdelingen kan kontaktes slik:
  1. Online Støtteprat;
  2. “Help” function
  3. “Melding til Kundestøtte” funksjon på abonnentenes kontoer;
  4. Sending av en epost til info@ask-oracle.com.
  5. Sende et brev til: L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg

13. Diverse:

 • A Denne avtalen fremsetter den fulle og komplette forståelsen mellom abonnenten og nettstedene hva gjelder innhold, erstatter alle tidligere forståelser eller avtaler, enten skriftlig eller muntlig.
 • B Med mindre i strid med lov eller annet, skal hver bestemmelse i denne avtalen fortsatt gjelde.
 • C Hvis noen del av denne avtalen anses ugjennomførlig av en kompetent domstol, skal det ikke ha betydning for gyldigheten av de andre delene av denne avtalen.
 • D Den seirende part i en rettssak for å håndheve disse vilkårene har rett til å gjenopprette hans/hennes/dets rimelige advokathonorarer.
 • E Dersom nettstedet endrer sine vilkår i avtalen, skal nettstedet poste et oppdatert sett med vilkår og betingelser på nettstedet og/eller skal poste et endringsvarsel og/eller sende en epost til abonnentene med varsel om endringene før disse endringene vil bli implementert.
 • F Dersom en endring er uakseptabel for abonnenten, kan han/hun slutte å benytte seg av nettstedet og dennes tjenester og kunne terminere sitt abonnement. Dersom han/hun ikke slutter å benyte nettstedet og dennes tjenester, vil han/hun dermed anses som å ha akseptert endringen.
 • G Den engelske versjonen skal råde for alle juridiske utsagn, lovbetemte erklæringer gjort av nettstedet, inkludert den gjeldende avtalen. Nettstedet aksepterer ingen former for rettslige krav eller andre klager for misforståelser som et resultat av feil i oversettelsen.
 • H Avtalen og forhold som fremkommer av denne, mellom nettstedet og abonnentene skal styres av lovene i Grand Duchy of Luxembourg.
 • I Enhver disputt som fremkommer mellom nettstedet og abonnentene skal avgjøres i minnelighet og kun når denne løsningen ikke har effekt, skal den kompetente jurisdiksjon for disputtene som fremkommer fra denne avtalen være domstolen i Luxembourg City.

Ved å registrere deg på nettstedet samtykker du i alt det ovennevnte.

We respect your privacy

We use cookies, and other technologies to improve your experience, customize advertising, and analyze traffic to the site.
We also share information about your use of our site with our trusted advertising and analytics partners.
Please see our Cookie Policy for more information.

Cookie Settings